Disclaimer

Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn beschermd door copyright. Deze afbeeldingen en teksten (of delen ervan) mogen niet gereproduceerd, gebruikt of verspreidt worden op een andere website of verzonden worden in welke digitale vorm dan ook zonder toestemming van Het huis van de schoonheid.

Gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan afbeeldingen, maatvoeringen of omschrijvingen. Kennelijke vergissingen en typefouten voorbehouden.

Het huis van de schoonheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Het huis van de schoonheid behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.